[Translate to Polnisch:]

Nasze usługi w zakresie obowiązkowego handlu emisjami w Unia Europejskiej

Usługi doradcze i handlowe świadczone są dla przedsiębiorstw, których dotyczy obowiązkowy handel emisjami w UE, takich jak przemysł energetyczny z jego elektrociepłowniami i elektrowniami, jak również elektrociepłownie i parownie przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, szklarskiego, papierniczego, cementowego i ceramicznego.

Zasadniczo są to:

 • Przygotowanie i przegląd planów monitorowania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem monitoringowym z dnia 19.12.2018 r. dla IV okresu rozliczeniowego 2021-2030.
 • Doradztwo techniczne i strategiczne doradztwo biznesowe w zakresie optymalizacji instalacji poprzez oszczędność CO2 i certyfikatów.
 • Przygotowanie rocznych raportów CO2 dla DEHSt, KOBIZE i innych krajowych organów ochrony środowiska
 • Prowadzenie i administrowanie kontem rejestrowym firmy w odpowiednim krajowym organie rejestrowym, w tym wykonywanie zwrotów i transferów w rejestrze UE
 • Tworzenie, zarządzanie i maksymalizacja zysków z tytułu handlu uprawnieniami do emisji przedsiębiorstw na zasadzie ryczałtu lub zysku (zarządzanie portfelem uprawnień)
 • Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji EUA/aEUA i CER w obrocie bilateralnym (spot)
 • Doradztwo w zakresie EUA/aEUA, CER swap, minimalizacja ryzyka poprzez eliminację ryzyka kontrahenta
 • Seminaria i warsztaty wewnętrzne na temat handlu emisjami
 • Doradztwo w zakresie rozwoju zarządzania ryzykiem w handlu uprawnieniami do emisji
 • Koncepcja i rozwój systemów zapewniania jakości CO2
 • Świadczenie usług doradczych w zakresie handlu emisjami w informatyce korporacyjnej
 • Przygotowanie planów monitorowania i sprawozdań rocznych w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji nEHS
 • Przeprowadzenie konsultacji na miejscu dla dystrybutorów, których dotyczy BEHG

Emissionshändler.com chętnie umówi się na 1-dniową konsultację, jak również na bezpłatną konsultację wstępną wszystkich naszych usług. Konsultacje mogą być prowadzone w języku niemieckim, angielskim lub polskim.