Polski
Deutsch
 

Zakup certyfikatów EUA, aEUA, CER, ERU na rynku Spot (handel fizyczny) giełd europejskich

Przy zakupie poprzez giełdę lub internetowe forum giełdowe dający zlecenie powinien znać kilka informacji na temat przebiegu kupna.
Ogólnie można powiedzieć że , zarówno dający zlecenie jak i Emissionshändler.com® nie znają potencjalnego zainteresowanego kupnem certyfikatów, pozostaje on anonimowy. Giełda lub internetowe forum giełdowe odpowiada w stosunku do Emissionshändler.com® za sprzedającego, jeśli on nie dostarczy certyfikatów. W tej sytuacji ryzyko niewykonania jest wykluczone.

Ceny i opłaty

Na opłaty składają się opłaty giełdowe i clearingowe, które powstają w wyniku transakcji, np. kupna. Opłata giełdowa to opłata ponoszona przez Emissionshändler.com®, która musi być zapłacona za korzystanie z aukcji giełdowej. Jest ona określana a w euro Ct/t. Koszty clearingu powstają w wyniku rozliczenia aukcji oraz przepływów płatności do Emissionshändler.com®. Są one wyrażone również w euroCt/t. Clearing następuje bezpośrednio przez giełdę lub przez uprawniony przez nią do tego bank. Opłaty giełdowe i clearingowe przejmuje Emissionshändler.com® i następnie rozlicza je ze zleceniodawcą.
Opłata handlowa jest to opłata, którą Emissionshändler.com® otrzyma za swoją pracę i doradztwo. Opłata dla Emissionshändler.com® zależy od ilości certyfikatów oraz miejsca giełdy. Powodem jest różny nakład pracy oraz opłaty członkowskie, które uiszcza Emissionshändler.com® na poszczególnych giełdach.
Opłata handlowa zawiera również pozostałe koszty i opłaty mające związek z międzynarodowym transferem płatności.
Zleceniodawca może żądać zwrotu zlecenia w sytuacji, gdy cała pula certyfikatów nie została sprzedana. W przypadku tym zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia połowy opłaty za transakcję, opłata giełdowa i clearingowa nie zostanie naliczona. Wymaganie zwrotu części certyfikatów jest również możliwe. W sytuacji tej naliczone zostaną pełne koszty transakcji, oraz naliczone częściowo opłaty giełdowe i clearingowe.

Informacje ogólne

Przy zleceniu zakupu wstępna suma transakcji w Euro musi być przekazana na konto bankowe Emissionshändler.com®. Wstępna kwota transakcji naliczana jest jako iloczyn ilości przewidywanych do zakupienia certyfikatów oraz maksymalnej ceny, którą zleceniodawca ustalił w formularzu transakcji. Do kwoty tej dolicza się 10% stanowiący rezerwę na wypadek wzrostu ceny CO2 w czasie pomiędzy dokonaniem zlecenia, a rzeczywistym momentem zakupu (decyzja o podwyższeniu kwoty maksymalnej musi być potwierdzona e- mailem). Pozostała część dopłaty przeznaczona jest na pokrycie kosztów giełdowych, clearingowych i handlowych. Kwota transakcji zaokrąglona do 100 Euro przekazana zostanie na konto: GEMB mbH Emissionshändler.com, Commerzbank Potsdam.

Po pomyślnym zakończeniu aukcji zleceniodawca otrzyma drogą elektroniczną informację o jej wyniku oraz otrzyma od Emissionshändler.com® przelew pozostałej kwoty pieniężnej. W fazie końcowej zostanie dokonane rozliczenie ze zleceniodawcą wpływów z transakcji, kosztów clearingowych, handlowych i giełdowych oraz ewentualnie dodatkowej opłaty bankowej. Rozliczenie nastąpi w formie rachunku, który zostanie dostarczony zleceniodawcy drogą elektroniczną.
Zakup i sprzedaż certyfikatów CO2 poprzez giełdę są zwolnione w Europie z podatku Vat. Ponieważ przeważnie po dokonaniu transakcji pozostaje pewna kwota pieniędzy, zostanie zapisana na dobro zleceniodawcy w ciągu 2 dni.
Z racji tego, że kupno certyfikatów oraz doradztwo dla zleceniodawcy następuje w wyniku działania Emissionshändler.com® na własny rachunek i własne ryzyko, Emissionshändler.com® jest jedynym partnerem zleceniodawcy. Stąd też dwustronna umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy zleceniodawcą, a Emissionshändler.com® jako zleceniobiorcą. Ponieważ w wielu sytuacjach Emissionshändler.com® posiada różne zlecenia kupna i sprzedaży, które mogą być pomiędzy sobą łączone, rozliczone i opracowane, oddzielne rozliczenie nie jest możliwe. Zyski, które przekraczają limit podany przez zleceniodawcę są to dobrowolnie zoptymalizowane osiągnięcia handlowe, nie podlegające roszczeniom prawnym.

Transfer pieniężny na terenie Europy w Euro musi być przekazywany bankowym systemem SEPA, w przeciwnym wypadku powstają koszty przelewu po stronie winnego którymi zostanie obciążony.
W celu zlecenia transakcji należy przesłać faksem do Emissionshändler.com®  na nr 0049 30 39 88 721 29 wypełniony i podpisany formularz transakcji. Poprzez telefon lub mail wpłynięcie zlecenia zostanie potwierdzone. Natychmiast po wpłynięciu kwoty na konto firmowe Emissionshändler.com®  zostanie rozpoczęty proces zakupu.11.12.2017 Cena

++EUA buy 7,78/t++CER2 0,49 Euro/t

News Info Box

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj