Polski
Deutsch
 

Wymiana SPOT EUA na CER

Duże i małe zyski z handlu CO2
Certyfikaty, które w kwietniu każdego roku operator musi zwrócić do KOBIZE, dzielą się na certyfikaty EUA i CER.
Prowadzący instalacje otrzymuje każdej wiosny z KOBIZE certyfikaty, które w kwietniu roku następnego musi zwrócić, w wysokości zgodnej z wyemitowanym CO2. Operator może dokonać zwrotu certyfikatów CER zamiast EUA (oczywiście, jeśli je posiada). Dla KOBIZE nie ma znaczenia, czy zwrócone zostaną EUA i CER. Dla tego urzędu oba rodzaje certyfikatów mają tę samą wartość. Jednak ilość certyfikaów CER, która może zostać zwrócona, ograniczona jest (2008-2012) do 10% przyznanego, rocznego przydziału EUA.
Jeśli zatem przedsiębiorca otrzymuje rocznie 50.000 EUA, może on w kwietniu roku następnego zwrócić 5.000 CER. Można tego dokonać w kwietniu każdego roku za rok miniony lub też na końcu okresu rozliczeniowego 2008-2012, czyli w kwietniu 2013 za poprzednich 5 lat. Jeśli więc w kwietniu dowolnego roku nie zwrócono żadnych CER lecz wyłącznie EUA, prawo zwrotu CER ulega kumulacji i nie przepada.
W opisanym przykładzie, mogło by w kwietniu 2009 zostać zwróconych 5.000 CER za rok 2008, lub w kwietniu 2010- 10.000 CER razem za lata 2008 i 2009, lub też dopiero w kwietniu 2013- 25.000 CER za minione 5 lat.

Jaki operator, w jaki sposób może dokonać wymiany Spot?

Zasadniczo każdy operator, który nie dokonał jeszcze wymiany na CER 50% (5x10%) swoich rocznych cprzydziałów z KOBIZE , może dokonać wymiany Spot:

  • w dowolnym roku, w okresie od 2008 do 2012, w wysokości 50% przydziału jednego roku
  • w każdym roku okresu 2008- 2012 (czyli 5 razy) w wysokości 10% przydziału rocznego
  • w dwóch, trzech lub czterech częściach, nie przekraczając w sumie tych maksymalnych 50% wysokości jednego rokuW każdym przypadku zauważyć należy, że w kwietniu każdego roku do KOBIZE zwróconych może być tylko 10% rocznego przydziału EUA. Mówiąc inaczej:

  • Wymiany EUA na CER dokonywać można w dowolnych ilościach- jest to dla KOBIZE obojętne
  • CER zamiast EUA w latach 2008- 2012 zwrócić można do KOBIZE maksymalnie 50% wysokości rocznego przydziału EUA
  • CER do KOBIZE można w ciągu roku zwrócić w wysokości maksymalnie 10% przydziału EUA. Jeśli jednak do roku 2012 nie dokonano zwrotu żadnych certyfikatów CER, można w kwietniu 2013 zwrócić 50% za wszystkie ubiegłe lata (przykład 2).

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj