Polski
Deutsch
 

Sprzedaż certyfikatów EUA, aEUA, CER, ERU na rynku Spot (handel fizyczny) giełd europejskich - Informacje giełdowo-cenowe

Przy sprzedaży poprzez giełdę lub internetowe forum giełdowe dający zlecenie powinien znać kilka informacji na temat przebiegu sprzedaży.
Ogólnie można powiedzieć że , zarówno dający zlecenie jak i Emissionshändler.com® nie znają potencjalnego zainteresowanego sprzedażą certyfikatów, pozostaje on anonimowy. Giełda lub internetowe forum giełdowe odpowiada w stosunku do Emissionshändler.com® za kupującego, jeśli on nie zapłaci. W tej sytuacji ryzyko niewykonania jest wykluczone.

Ceny i opłaty

Opłaty giełdowe i clearingowe mogą się różnić. Opłaty giełdowe to te, które uiszcza sprzedający w zależności od ilości certyfikatów. Koszty clearingu powstają w wyniku rozliczenia aukcji oraz przepływów płatności do Emissionshändler.com®. Clearing następuje bezpośrednio przez giełdę lub przez uprawniony przez nią do tego bank. Opłaty giełdowe i clearingowe przejmuje Emissionshändler.com® i następnie rozlicza je ze zleceniodawcą. Ceny Emissionshändler.com® są zależne od ilości certyfikatów oraz od miejsca na giełdzie. Powodem jest różny nakład pracy oraz opłaty członkowskie, które uiszcza Emissionshändler.com® na poszczególnych giełdach.
Zleceniodawca może żądać zwrotu zlecenia w sytuacji, gdy cała pula certyfikatów nie została sprzedana. W przypadku tym zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia połowy opłaty za transakcję, opłata giełdowa i clearingowa nie zostanie naliczona. Wymaganie zwrotu części certyfikatów jest również możliwe, w sytuacji tej naliczone zostaną pełne koszty transakcji, oraz naliczone częściowo opłaty giełdowe i clearingowe.

Informacje ogólne

Niezwłocznie po uzyskaniu wyniku aukcji (cena sprzedaży w Euro/t) zleceniodawca zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną (mail). Informacja ta służy jednocześnie do wystawienia faktury dla Emissionshändler.com®.
W sytuacji zakupu lub sprzedaży certyfikatów należy wziąć pod uwagę to, że do faktury nie musi być doliczony podatek VAT.

Z racji tego, że sprzedaż certyfikatów oraz doradztwo dla zleceniodawcy następuje w wyniku działania Emissionshändler.com® na własny rachunek, Emissionshändler.com® jest jedynym partnerem zleceniodawcy. Stąd też dwustronna umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy zleceniodawcą, a Emissionshändler.com® jako zleceniobiorcą. Ponieważ w wielu sytuacjach Emissionshändler.com® posiada różne zlecenia kupna i sprzedaży, które mogą być pomiędzy sobą łączone, rozliczone i opracowane, oddzielne rozliczenie nie jest możliwe. Zyski, które przekraczają limit podany przez zleceniodawcę są to dobrowolnie zoptymalizowane osiągnięcia handlowe, nie podlegające roszczeniom prawnym. Transfer pieniężny na terenie Europy, gdy odbiorca nie jest w systemie SEPA, kosztuje go dodatkowo i trwa dłużej. Faktura zleceniodawcy wystawiona na zysk z aukcji zostanie pomniejszona o uzgodnione koszty transakcji. Oznacza to, że zleceniodawca wystawi odpowiednio zmniejszony rachunek dla Emissionshändler.com®. Na życzenie Emissionshändler.com® wystawi odpowiedni formularz rozliczenia dla zleceniodawcy.
W celu zlecenia transakcji należy przesłać faksem do Emissionshändler.com®  wypełniony i podpisany formularz transakcji. Po wpłynięciu faksu nastąpi jego podpisanie i zwrot jako potwierdzenie. Bezpośrednio po wpłynięciu certyfikatów do Emissionshändler.com® może zostać zapoczątkowany proces sprzedaży.11.12.2017 Cena

++EUA buy 7,78/t++CER2 0,49 Euro/t

News Info Box

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj