Polski
Deutsch
 

Doradztwo przy wymianie Forward- 2010 na grudzień 2011 lub grudzień 2012

Podstawy wymiany certyfikatów CER/ERU

W krajach Unii Europejskiej zakłady i przedsiębiorstwa osiągające wydajność przekraczającą 20 MW oraz niektóre inne zakłady przemysłowe, zostały zobowiązane do udziału w handlu emisjami. W całej Unii Europejskiej jest ich około 12.000, w samych Niemczech około 2.400 instalacji należących do 1.100 przedsiębiorstw, w Polsce okolo 850 zakładów. Wszystkie one otrzymują prawo do emisji określonej ilości CO2 .
Jednostką emisji jest 1 EUA (EUA`s = European Union Allowances) uprawniający do emisji 1 tony CO2.

Przedsiębiorstwa, które  w całości nie wykorzystują przyznanych im praw do emisji, mogą nadwyżkę odsprzedać przedsiębiorstwom, które emitują więcej CO2 niż przyznane im uprawnienia i w związku z tym zobowiązane są uprawnienia dokupić. Uprawnienia do emisji przyznawane są podmiotom objętym systemem kilkuletniego okresu rozliczeniowego (2005-2007, 2008-2012, 2013-2020), przy czym wysokość uprawnień z okresu na okres ulega zmniejszeniu -  w każdym kolejnym okresie przedsiębiorstwo otrzymuje mniej uprawnień, niż rzeczywisty poziom emisji w okresie poprzednim. Bezpłatne uprawnienia do emisji przydzielane  przez państwo w formie certyfikatów upoważniające do emisji CO2 stają się niewystarczające i dlatego prawa do emisji   otrzymują określoną cenę. W efekcie zaczynają działać siły rynku, które po pierwsze zachęcają do inwestowania w nowoczesne, chroniące klimat  technologie, po drugie powodują redukcje emisji gazów cieplarnianych tam, gdzie przyniesie to najlepsze efekty.

Aby na całym świecie zapewnić realizację zamierzonych celów, protokół z Kioto zezwala na działanie mechanizmu, na podstawie którego przedsiębiorstwa zobowiązane są do redukcji emisji niekoniecznie w swoich własnych zakładach. Mogą one brać udział w projektach, które są wprowadzane, rejestrowane i kontrolowane przez referat ochrony środowiska  UNFCCC w krajach rozwijających się. Inwestorzy, będący uczestnikami tych projektów wydają specjalne cetryfikaty, tzw. Certified Emission Reductions (CER). Przedsiębiorstwa mogą wymienione lub zakupione certyfikaty w określonej ilości zwrócić do państwa (w Niemczech 22%, w Polsce 10% przydziału uprawnień przyznanych na II okres rozliczeniowy), jako redukcję emisji (CERs) i w ten sposób wypełnić narzucony prawnie obowiązek. W Niemczech reguluje to ustawa ZuG2012, §18, w Polsce pkt. 6 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z 16.05.2008. o Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do Emisji (KPRU). Umorzone mogą być też certyfikaty- ERU z projektów- JI (Joint-Implementation), są to projekty dotyczące efektywności energetycznej w krajach Europy Wschodniej.

Sytuacja cenowa przy wymianie CER/ERU jako Forward

W Polsce okolo 850 emitentow posiadających numer – KOBIZE biorących udział w obowiązkowym handlu emisjami otrzyma przydziały praw do emisji do jesieni 2008 na drugi okres rozliczeniowy (2008-2012). Przyznawanie praw odbywa się na podstawie szacunkowych wielkości emisji w okresie poprzednim. Prawa do emisji (EUA) można nabywać samemu lub za pośrednictwem Europejskiej Giełdy Energetycznej. Każdy emitent może  swoimi przydziałami handlować, wymieniać je i spekulować pod warunkiem, że do końca 5- letniego okresu rozliczeniowego zwróci państwu (KOBIZE) prawa do emisji w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wielkości emisji CO2.

W Polsce przedsiębiorstwa  mogą do 10% przyznanych im przez państwo na drugi okres rozliczeniowy praw do emisji w postaci EUA zwrócić jako CER lub ERU-/Jednostki Poświadczonej Redukcji Emisji. Pozostałe 90% muszą zostać zwrócone jako EUA2.

Korzyści z doradztwa Emissionhändler.com ® przy wymianie Forward

Sensem doradztwa Emissionhändler.com jest, przy najwyższym bezpieczeństwie, potwierdzonym przez spisaną umowę, otrzymanie od banku maksymalnych wpływów z wymiany, przy jednoczesnym jak najniższym nakładzie personalnym i czasowym przedsiębiorstwa. W szczególnosci służy ono celowi: odjęcia  przedsiębiorstwu jakichkolwiek prac związanych z pertraktacjami bankowymi,  fachowemu  wspieraniu przedsiębiorstwa w podejmowanych decyzjach, jest pomocne w wyborze banku pod względem ryzyka oraz warunków zawarcia umowy wymiany Forward.
Do doradztwa  zalicza się również nawiązanie kontaktu z oferentami, wybór oferentów spełniających dane wymogi, zainicjowanie standartowej umowy przez  Emissionhändler.com,
ciągły kontakt z oferentami, zmiany lub dopisywanie klauzul w umowie na życzenie klienta, koordynację  pomiędzy ewentualnymi prawnikami z zewnątrz przedsiębiorstwa jak również na zlecenie  przedsiębiorstwa cenowe pertraktacje końcowe w celu zwiększenia wartości wymiany certyfikatów. 

Pośrednictwo umów wymiany Forward CER lub ERU bazuje na osiągniętym sukcesie.

Emissionshändler.com jest niezależną od banków firmą zajmującą się doradztwem, która od czerwca 2007 wyspecjalizowana jest w tej tematyce i przyjęła stronę przedsiębiorstw, udziela im porad jako tzw. „fachowy mecenas“.
Emissionhändler.com przejmuje rolę prowadzącego negocjacje czego efektem jest zmniejszenie prowizji bankowej nawet do 20%, zapewniając jednocześnie przedsiębiorstwom maksymalną wypłatę wyrównania. Na bazie umowy doradztwa z przedsiębiorcą, opartej na osiągniętym sukcesie Emissionhändler.com troszczy się o to, aby przedsiębiorcy przedłożyć umowę pozbawioną ryzyka. Na bazie dokonanych uzgodnień przedsiębiorstwa  mogą liczyć na osiągnięcie maksymalnych korzyści.

Już w ponad 200 przypadkach Emissionhändler.com przeprowadził skuteczne negocjacje z bankami. Na bazie zdobytego  doświadczenia może każdemu zainteresowanemu przedstawić niezobowiązującą umowę, aby na jej podstawie nawiązać współpracę gwarantującą sukces.

23.02.2018 Cena

++EUA 9,34 Euro/t++CER2 0,47 Euro/t

News Info Box

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj