Polski
Deutsch
 

Doradztwo w transakcjach handlowych CO2

Emissionshändler.com® jest nie tylko handlowcem, ale również doradcą, maklerem i członkiem giełdy. Klient korzystać może ze wszystkich tych właściwości otrzymując porady, korzystając z  pośrednictwa, jak również mogą być w jego imieniu prowadzone negocjacje dotyczące transakcji CO2 na giełdzie.
Zarówno w handlu na giełdzie jak i w handlu dwustronnym pomiędzy partnerami rozróżnia się handel Spot i handel Forward.
Emissionshändler.com® przeprowadza w imieniu swoich klientów wszystkie formy handlu Spot oraz częściowo handlu Forward.
W transakcjach Forward dotyczących  co najmniej 25.000 ton Emissionshändler.com® przejmuje w stosunku do swoich klientów rolę niezależnego doradcy.
Z racji tego, że większe transakcje handlowe CO2 Forward mogą być przeprowadzane jedynie przez banki, uzasadnionym jest w sprawach dotyczących porównania cen oraz usług, jak również w sprawach odpowiednich negocjacji z bankami działać wspólnie z zewnętrznym, niezależnym i wyspecjalizowanym doradcą.

Niezależny doradca taki jak Emissionshändler.com® jest uczestnikiem kilku giełd i miejsc handlowych, oferuje swoim klientom więcej dodatkowych korzyści.
Rzut oka na wszystkie korzyści współpracy z Emissionshändler.com®:

 • Pokazujemy klientowi różne możliwości, w jaki sposób może on przeprowadzić transakcję Forward z bankiem. Dzięki temu klient może kupić lub sprzedać różne rodzaje certyfikatów, w różnych momentach czasowych oraz na różne sposoby w różnych miejscach gieldowych- klient jest elastyczny w podejmowanych przez siebie decyzjach
 • W imieniu klienta przeprowadzamy negocjacje z różnym handlowcami i bankami odnośnie terminu dostawy oraz wysokości zapłaty. Czynimy to bedąc niezależnym doradcą mając na uwadze dobro naszego klienta - klient ustala przez to swoją płynność finansową oraz optymalizuje przychód
 • W imieniu klienta monitorujemy na giełdzie wszystkie aktywne transakcje Forward, zlecone przez klienta z wybranym bankiem. Dzięki temu osiągnięta zostanie optymalna cena- klient osiąga maksymalny zysk
 • W imieniu klienta negocjujemy z bankami umowy kupna oraz sprzedaży Forward, reprezentując interesy klienta oraz wykluczając nietypowe dla rynku klauzule- klient minimalizuje ryzyko i oszczędza czas.
 • Zasadniczo przeprowadzamy w imieniu klienta negocjacje z dwoma lub większą ilością banków w celu osiągnięcia optymalnej ceny oraz zmniejszenia ryzyka- klient minimalizuje ryzyko i optymalizuje zysk
 • Klientom, którzy w czasie kryzysu gospodarczego stali się ostrożniejsi w handlu CO2, zapewniamy dostęp do banków i instytucji, których udzialy w większości należą do skarbu państwa. Mogą zostać przeprowadzone transakcje kupna, sprzedaży oraz wymiany, w których ryzyko równe jest zeru - klient nie ponosi ryzyka związanego z partnerem handlowym
 • Dla ponad 200 przedsiębiorstw w Europie zorganizowaliśmy lub monitorowaliśmy transakcje handlowe, albo też (jak w przypadku handlu Spot), sami je przeprowadziliśmy. Na życzenie klienta przedstawimy referencje- klient może zdać się na nasze doświadczenie.
 • Transakcje w zakresie CO2 przeprowadzamy najpóźniej w ciągu 10 dni od otrzymania zlecenia ( zakładając płynność)- klient zapewnia sobie maksymalne bezpieczeństwo ze względu na wahania cenowe, które byłyby dla niego niekorzystne.
 • W większości przypadków doradztwa przy umowach Forward mamy procentowy udział w zysku, który ma miejsce tylko w przypadku osiągnięcia sukcesu dla klienta- klient otrzymuje gwarancję, że reprezentować będziemy jego interesy, a nie interesy banku.
 • Pozostawiamy klientowi wybór sposobu naszej zapłaty- w gotówce lub w postaci różnych certyfikatów, takich jak EUA, CER, czy ERU- klient zachowuje wysoką elastyczność
 • W przypadku wszystkich usług doradztwa klient może określić, kiedy chce nam dokonać zapłaty- np. dopiero wtedy, kiedy certyfikaty zostaną dostarczone lub kiedy kwota osiągnięta ze sprzedaży wpłynie na jego konto - klient zyskuje potwierdzenie 100- procentowej gwarancji sukcesu.

11.12.2017 Cena

++EUA buy 7,78/t++CER2 0,49 Euro/t

News Info Box

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj