Polski
Deutsch
 

Handel emisjami CO2 w Polsce - 4. nieodpłatne seminarium, wspierane przez UE

Również w roku 2011 polscy przedsiębiorcy otrzymają od UE pierwszorzędną szansę, aby uzyskać zarówno kupieckie, jak i techniczne informacje związane z tematyką handlu emisjami.
Dokładnie przed rozpoczęciem letnich wakacji odbędzie się w Katowicach (Polska), częściowo dotowane seminarium, podczas kórego przedsiębiorcom zostaną przedstawione w języku polskim różne, aktualne tematy związane z europejskim handlem emisjami CO2.
Seminarium to jest dla operatorów małych instalacji oraz dla klientów Emissionshändler.com® bezpłatne (dalsze szczegóły w dalszej części tekstu oraz w formularzu zgłoszeniowym), nocleg oraz koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
2- dniowe seminarium zorganizowane przez Emissionshändler.com® zawiera również, dla zainteresowanych uczestników, program wieczorny.

Cel oraz tematyka 2- dniowego seminarium

Seminarium ma na celu przekazanie pracownikom polskich instalacji podlegających obowiązkowemu handlowi emisjami informacji dotyczących trzeciego okresu rozliczeniowego 2013-2020, w szczególności dotyczących składania w lecie 2011 wniosków o przydział certyfikatów. W związku z tym, że obliczanie ilości przydziałów odbywać się będzie na podstawie benchmarkingu UE, przy czym dużą rolę odgrywać będzie wydajność techniczna instalacji, polskim operatorom przedstawione zostaną informacje, w jaki sposób jest ona obliczana oraz jakie ewentualne alternatywy są możliwe.

Miejsce seminarium i terminy

Seminarium odbywa się:
16.06.2011, 11.30 do 17.06.2011, 16.00

Angelo Hotel Katowice Centrum****
40-086 Katowice, ul. Sokolska 24


Przyjazd nastąpi w czwartek 16.06.2011 do godziny 12. Uczestnicy nie będący zainteresowani punktem 01 programu przyjeżdżają odpowiednio później.
Koszty parkingu na posesji hotelu oraz koszty noclegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. Pokój jednoosobowy w hotelu angelo kosztuje ca. 230- 350 zł, a inne hotele w pobliżu mogą być tańsze. Każdy z uczestników jest samodzielnie odpowiedzialny za nocleg.
Dotowani uczestnicy* nie ponoszą kosztów związanych z seminarium, przerwami „kawowymi“, obiadem, imprezą wieczorną łącznie z bufetem, muzyką oraz tańcem. Zarówno napoje podczas seminarium, napoje do posiłków, jak również napoje alkoholowe podczas wieczornej gali są bezpłatne. (*dotowani uczestnicy - dalsze szczegóły w warunkach uczestnictwa oraz w formularzu zgłoszeniowym)

Seminarium jest ograniczone liczbą 120 osób i jest skierowane do osób podejmujących decyzje handlowe w przedsiębiorstwie (Prezes, Viceprezes), kierownik księgowości (gł. księgowy) oraz do osób odpowiedzialnych za emisje CO2 w danym przedsiębiorstwie, które są zgłoszone w KASHUE.
Poprzez fakt wsparcia UE dla tego seminarium, zostały nałożone na nie bardzo ścisłe normy uczestnictwa, bliższe informacje w warunkach uczestnictwa.
Seminarium odbywa się w języku polskim i niemieckim, niemieckie części wykładów będą symultanicznie tłumaczone na język polski. Każdy z uczestników otrzyma po ukończonym seminarium certyfikat udziału, teczkę z dokumentami informacyjnymi w języku polskim, która może być wykorzystana we własnym przedsiębiorstwie. Rozpowrzechnianie i kopiowanie tych dokumentów jest zabronione.

Tematy wykładów

 • Zarys różnych produktów handlowych CO2- produkty handlowe i rodzaje handlu (powtórzenie z 03.09.2010)
 • Nowelizacja polskiego prawa handlu emisjami z 22.12.2004
 • Wnioski na bezpłatne przydziały 2013- 2020
 • Wspieranie i finansowanie „zielonych projektów“
 • Aktualne pytania prawne dotyczące handlu emisjami w latach 2013- 2020
 • Projekty CDM/JI oraz zastosowanie CER/ERU w 2 i 3 okresie rozliczeniowym
 • Przedstawicielstwo KE w Polsce
 • Nowe regulacje w UE w zakresie podatku VAT dla CO2 w Polsce
 • Jak zbudowany jest system przydziałów – jakie są 53 Benchmarki UE?
 • Czynniki redukujące bezpłatne przydziały
 • Jak wylicza się bezpłatny przydział
 • Aukcje CO2 w Europie od 2013
 • Prognozy UE odnośnie kształtowania się cen certyfikatów CO2 do roku 2020
 • Weryfikacja wniosków o przydział do KASHUE
 • Finansowanie oraz korzystanie z nowej instalacji bez zaangażowania kapitału własnego

Warunki uczestnictwa dla dotowanych uczestników w 5 punktach

 • Uczestnik musi być zatrudniony od przynajmniej 6 miesięcy u operatora instalacji zarejestrowanego w Polsce (prosimy o udokumentowanie czasu zatrudnienia)
 • Uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby z jednego przedsiębiorstwa
 • Upoważnione do uczestnictwa są tylko osoby z przedsiębiorstw, których roczne przydziały certyfikatów CO2 w latach 2008- 2012 są wyższe niż 500t do maksymalnie 5.000t.
 • Uczestnik musi być członkiem zarządu przedsiębiorstwa (Prezes, Viceprezes lub gł.księgowy/a) lub też być oficjalnym pełnomocnikiem do spraw w KASHUE.
 • Upoważnione do uczestnictwa są TYLKO I WYŁĄCZNIE osoby z przedsiębiorstw, których centrala lub siedziba znajduje się w Polsce i samodzielnie rozstrzyga o transakcjach prawnych związanych z handlem emisjami. Nie robimy wyjątków!

Uczestnicy, którzy spełniają wszystkie punkty 1-5 uczestniczą bezpłatnie
Osoby oraz przedsiębiorstwa, które spełniają warunki 1+2 oraz 4+5, ale nie spełniają warunku 3, ponieważ ich przydział roczny jest wyższy niż 5.000 t, jednak w roku 2011 przeprowadzili transakcję handlową z Emissionshändler.com®, będą przez Emissionshändler.com® dotowani i w związku z tym również nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty za udział w seminarium.
Osoby oraz przedsiębiorstwa, które spełniają warunki 1+2 oraz 4+5, ale nie spełniają warunku 3, oraz w latach 2010/2011 nie przeprowadzili transakcji handlowej z Emissionshändler.com®, nie będą dotowani i w związku z tym zobowiązani będą do dokonania zniżkowej lub pełnej opłaty.
Osoby oraz przedsiębiorstwa, które nie spełniają wymienionych wcześniej warunków 1+2 oraz 4+5, a pomimo tego chcą wziąć udział w seminarium, mogą wystąpić z wnioskiem zawierającym uzasadnienie. Osoby te po dokonaniu opłaty mogą ewentualnie zostać zakwalifikowane do udziału w seminarium. Emissionshändler.com® jako organizator decyduje w każdym przypadku z osobna, czy udział jest możliwy, czy też nie.

Zniżkowa opłata za udział w seminarium wynosi 390 zł. za osobę i jest obowiązująca dla wszystkich przedsiębiorstw, które spełniają warunki 1+2+4+5, po pisemnym wyrażeniu zgody przez Emissionshändler.com®.
Pełna opłata za udział w seminarium wynosi 5.800 zł. za osobę i może zostać wniesiona przez każdą osobę, która spełniać musi conajmniej punkty 1+4 warunków uczestnictwa.

Szczegóły zaproszenia, formularz zameldowania i agenda

Tutaj do pobrania zaproszenie na 4. dofinansowane przez UE seminarium "Handel emisjami CO2 w Polsce" - w formie pdf  -  Zaproszenie w j. niemieckim - w formie pdf

Tutaj do pobrania szczegółowa agenda/program seminarium "handel emisjami CO2 w Polsce" w j. polskim jako pdf  -  Tutaj do pobrania szczegółowa agenda/program seminarium "handel emisjami CO2 w Polsce" w j. niemieckim jako pdf

Wszystkie 111 Foto z Seminarium 16.06.-17.06.2011 znajdziecie panstwo:

41 Fotografie z pierwszego dnia

20 Fotografie z drugiego dnia

64 Fotografie z kolacji

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj