Polski
Deutsch
 

Handel emisjami CO2 w Polsce - 5. nieodpłatne seminarium, wspierane przez UE

Z udziałem gościa specjalnego Panią Dr Marzeną Chodor b. Pracownik Komisji Europejskiej
Również w roku 2012 polscy przedsiębiorcy otrzymają od UE pierwszorzędną szansę, aby uzyskać zarówno kupieckie, jak i techniczne informacje związane z tematyką handlu emisjami.
Dokładnie przed rozpoczęciem letnich wakacji odbędzie się w Berlinie (Niemcy), częściowo dotowane seminarium, podczas kórego przedsiębiorcom zostaną przedstawione w języku polskim różne, aktualne tematy związane z europejskim handlem emisjami CO2.
Seminarium to jest dla operatorów instalacji (których przydział roczny wynosi do 150.000t CO2 co roku na każdą instalację) oraz dla klientów Emissionshändler.com® bezpłatne. Noclegi zostaną zapłacone, koszty podróży ponoszone są przez uczestników samodzielnie (dalsze szczegóły w dalszej części tekstu oraz w formularzu zgłoszeniowym). 2-dniowe seminarium zorganizowane przez Emissionshändler.com® zawiera również, dla zainteresowanych uczestników, program wieczorny.

Cel oraz tematyka 2- dniowego seminarium

Seminarium ma na celu przekazanie pracownikom polskich instalacji podlegających obowiązkowemu handlowi emisjami informacji dotyczących trzeciego okresu rozliczeniowego 2013-2020, w szczególności dotyczących składania w lecie 2012 wniosków o koncepcje monitorowania.
Z racji tego, że wytyczne dotyczące przygotowania konceptu monitorowania nadejdą bezpośrednio z Brukseli, szczególną uwagę należy zwrócić na to, że bedą one zgodne z nowymi, znacznie bardziej kompleksowymi wymaganiami, przy czym przez urzędy krajowe nie będą nakładane ewentualne sankcje finansowe. W dalszym ciągu przedstawione zostaną nowe zasady wymiany w 3 okresie rozliczeniowym, omówione zostanie nowe rozporządzenie dotyczące kont rejestrowych w UE (dla każdego operatora nowe konto rejestrowe jeszcze w 2012 roku) oraz dokonana zostanie analiza aktualnej sytuacji cenowej cyrtyfikatów CO2. Całkowitą nowością będzie wypowiedź Emissionshändler.com® dotycząca nadchodzących zmian na polskim rynku energii elektrycznej i gazu, które stworzą alternatywę zakupu energii elektrycznej po korzystniejszych cenach u Emissionshändler.com®.
Jak zawsze bywało na początku pierwszego dnia seminarium wszyscy uczestnicy, którzy nie brali udziału w ostatnim seminarium UE - będą mieć możliwość zapoznania się z podstawami handlu emisjami i w kompaktowej formie handlu uprawnieniami do emisji w UE.

Miejsce seminarium i terminy

Seminarium odbywa się:
14.06.2012, 12.00h do 15.06.2012, 15.30h
Hotel Müggelsee ****
Müggelheimer Damm 145
12559 Berlin, Niemcy


Przyjazd nastąpi 14.06.2012 do godz. 12:00 Uczestnicy, którzy nie będący zainteresowani punktem 01 programu przyjeżdżają odpowiednio później.
Parking bezpłatny znajduje się 400m od hotelu. Miejsca parkingowe tuż przed hotelem - odpłatne 8,-€/24h (koszty ponosi każdy we własnym zakresie).

Dotowani uczestnicy* nie ponoszą kosztów związanych z seminarium, przerwami „kawowymi“, obiadem, imprezą wieczorną łącznie z bufetem, muzyką przygrywającą do tańca. Zarówno napoje podczas seminarium, napoje do posiłków, jak również napoje alkoholowe podczas wieczornej gali są bezpłatne. (*dotowani uczestnicy - dalsze szczegóły w warunkach uczestnictwa oraz w formularzu zgłoszeniowym).

Seminarium jest ograniczone liczbą 80 osób i jest skierowane do osób podejmujących decyzje handlowe w przedsiębiorstwie (Prezes, Viceprezes), kierownik księgowości (gł. księgowy) oraz do osób odpowiedzialnych za emisje CO2 w danym przedsiębiorstwie, które są zgłoszone w KOBIZE.
Poprzez fakt wsparcia UE dla tego seminarium, zostały nałożone na nie bardzo ścisłe normy uczestnictwa, bliższe informacje w warunkach uczestnictwa.
Seminarium odbywa się w języku polskim i niemieckim, niemieckie części wykładów będą symultanicznie tłumaczone na język polski. Każdy z uczestników otrzyma po ukończonym seminarium certyfikat udziału, teczkę z dokumentami informacyjnymi w języku polskim, która może być wykorzystana we własnym przedsiębiorstwie. Rozpowrzechnianie i kopiowanie tych dokumentów jest zabronione.

Tematy wykładów

 • Powtórzenie i aktualizacja z czerwca 2011: Zarys różnych produktów handlowych CO2- produkty handlowe i rodzaje handlu
 • Realizacja ustawy o handlu emisjami (Dz U. Nr. 122, poz 695) z 28.04.2011
 • Bezpłatne przydziały na lata 2013- 2020
 • Instalacje BHKW (CHP)- ich planowanie, budowa i eksploatacja z uwzględnieniem 50% finansowania przez UE
 • Aktualna tendencja liberalizacji prawa energetycznego z dnia 10.04.1997r., sytuacja zakładów przemysłowych oraz dostarczycieli ciepła
 • Potencjał oszczędnościowy przy zakupie energii elektrycznej i gazu
 • Nowe rozporządzenie UE dotyczące monitorowania w latach 2013- 2020
 • Nowe rozporządzenie UE w sprawie kontroli emisji dla weryfikatorów oraz stanowisk kontrolnych
 • Nowy europejski system rejestrowy od roku 2012
 • Pranie brudnych pieniędzy poprzez handel CO2 w Europie
 • W jaki sposób nadmiar certyfikatów CO2 coraz bardziej zdławia cenę
 • Możliwości wymiany CER i ERU od roku 2013
 • Szczegółowy program znajdziecie Państwo w naszym oddzielnie załączonym terminarzu spotkania.

Warunki uczestnictwa dla dotowanych uczestników* w 6 punktach

Z racji tego, że seminarium wspierane jest środkami z UE, obowiązują następujące warunki uczestnictwa:

1. Uczestnik musi być zatrudniony od przynajmniej 6 miesięcy u operatora instalacji zarejestrowanego w Polsce (prosimy o udokumentowanie czasu zatrudnienia)

2. Uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby z jednego przedsiębiorstwa

3. Uprawnionymi do udziału są osoby reprezentujące instalacje stacjonarne oraz operatorów statków powietrznych, których roczne przydziały CO2 w latach 2008- 2012 wynoszą max. 150.000 ton (wyjątki - na wniosek - są możliwe).

4. Uczestnik musi być członkiem zarządu przedsiębiorstwa (Prezes, Viceprezes, Gł.Księgowy/a lub Kier. Dz. Finans-Ks.) lub też być oficjalnym pełnomocnikiem zarejestrowanym w KOBIZE.

5. Upoważnione do uczestnictwa są TYLKO I WYŁĄCZNIE osoby z przedsiębiorstw, których centrala lub siedziba znajduje się w Polsce i samodzielnie rozstrzygają o transakcjach związanych z handlem emisjami. Nie robimy wyjątków!

6. Uprawnionymi do udziału są wyłącznie osoby reprezentujące przedsiębiorstwa, które w formularzu zgłoszeniowym wypełniły rubrykę dotyczącą rocznego zużycia gazu i energii elektrycznej.

Uczestnicy, którzy spełniają wszystkie punkty 1-6 nie ponoszą żadnych kosztów za nocleg, wyżywienie i napoje. Osoby oraz przedsiębiorstwa, które nie spełniają wymienionych wcześniej warunków 1-6, a pomimo tego chcą wziąć udział w seminarium, mogą wystąpić z wnioskiem zawierającym uzasadnienie. Osoby te po dokonaniu opłaty mogą ewentualnie zostać zakwalifikowane do udziału w seminarium (Organizacja noclegu w hotelu oraz związane z nim koszty we własnym zakresie).Emissionshändler.com® jako organizator decyduje w każdym przypadku z osobna, czy udział jest możliwy, czy też nie. 

Szczegóły zaproszenia, formularz zameldowania i agenda

Tutaj do pobrania zaproszenie na 4. dofinansowane przez UE seminarium "Handel emisjami CO2 w Polsce" - w formie pdf  -  Zaproszenie w j. niemieckim - w formie pdf

Tutaj do pobrania szczegółowa agenda/program seminarium "handel emisjami CO2 w Polsce" w j. polskim/niemieckim jako pdf.

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj