Polski
Deutsch
 

Zamówienie abonamentu News-Emisje

Emissionshändler.com® wydaje od 2008 roku sprawdzony News-Emisje CO2.
Ponad 4.500 klientów przemysłowych, dostawców energii, związków interesu i osób prywatnych w Niemczech, Polsce i innych wschodnioeuropejskich krajach informowało się do tej pory bezpłatnie w języku niemieckim, angielskim i polskim w sposób praktyczny i bieżący o obszarach tematycznych europejskiego handlu emisjami.
Aby pokryć koszty i móc utrzymać jakość jak i różnorodność informacji naszego News-Emisje, to Emissionshändler.com® / Handel-emisjami.pl będzie od lutego 2015 oferował News-Emisje już tylko odpłatnie.
Wbrew zapowiedzi z News-Emisje 11-2014, w której prosiliśmy najpierw tylko o zgłoszenie zainteresowania, umożliwimy od teraz wiążące i odpłatne zamówienie abonamentu.

Warunki abonamentu

News-Emisje będzie ukazywał się ok. 10 razy do roku w języku polskim omawiając tematy wokół europejskiego systemu handlu emisjami. Abonament biegnie od momentu zamówienia 12 miesięcy i przedłuża się automatycznie o kolejne 12 miesięcy, o ile nie zostanie wypowiedziany pisemnie drogą mailową 2 miesiące przed zakończeniem prenumeraty. Abonament kosztuje 990 złotych/rok lub do wyboru 235 Euro. Faktura zostanie wystawiona na początku okresu prenumeraty i jest do zapłacenia w okresie 10 dni. Można ją zapłacić w złotych lub euro. Wskazany jest przelew SEPA (bezpłatny), inaczej nadawca i odbiorca ponosi własne koszty przelewu w swoim banku. Wiążące zgłoszenie jest możliwe na tym formularzu zamówienia. Odesłanie zamówienia abonamentu faxem lub mailem/skan jest konieczne do 15.02.2015. Abonament prywatny jest przyporządkowany osobie do podanego adresu mailowego. Zabronione jest elektroniczne przekazywanie lub kopiowanie innym osobom News-Emisje. Jeśli w przedsiębiorstwie więcej osób chciałoby zaprenumerować News-Emisje, to można w cenie dwóch abonamentów zamówić abonament firmowy dla maksymalnie 5 adresów mailowych w tym samym przedsiębiorstwie. Jeśli do 16.02.2015 do Emissionshändler.com® nie dotrze 70 wiążących zamówień na abonament, to News-Emisje dla Polski zostanie od tej daty wstrzymany i nie będzie więcej rozsyłany. Wszystkie do tego czasu dostarczone zamówienia zostaną bezpłatnie anulowane. Jeśli wpłynie 70 lub więcej wiążących zamówień, to zamawiający otrzymają faktury mailem w formie PDF (na życzenie także pocztą) a od końca lutego jak dotychczas swojego News-Emisje.   

Tutaj zamówienie abonamentu News-emisje od lutego 2015

11.12.2017 Cena

++EUA buy 7,78/t++CER2 0,49 Euro/t

News Info Box

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj