Handel-Emisjami.pl  -  O nas  


O nas

Emissionshändler.com przedstawia siebie usługodawcą dla uczestników obowiązkowego handlu emisjami w Europie.

Prowadzącym instalacje oferowane są usługi doradztwa oraz opieki związanej z kupieckimi oraz technicznymi aspektami handlu emisjami. W szczególności przedsiębiorcom oferowana jest pomoc w optymalnym prowadzeniu instalacji, oszczędzaniu ernergii oraz związane z tym możliwości sprzedaży certyfikatów CO2.

W handlu certyfikatami Emissionshändler.com oferuje swoim klientom łatwy dostęp do giełd CO2 w Europie. Oferowana jest również dwustronna organizacja oraz przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży ERU, CER i EUA/aEUA certyfikatów w handlu emisjami na giełdach Spot.

Oprócz rzeczywistego handlu oferta zawiera doradztwo w zakresie kształtowania cen, wyboru miejsca transakcji, rodzaju, sposobu oraz terminu jej przeprowadzenia.

Emissionshändler.com informuje oraz kompetentnie i niezależnie doradza w dziedzinie kompleksowych produktów, takich jak kontrakty CO2-Future (>25.000t). Dodatkowo przejmuje pieczę nad sporządzaną umową Future oraz dokonuje oceny możliwego ryzyka. 

Jako uczestnik różnych giełd CO2 poprzez maklera, Emissionshändler.com® może dostarczyć swoim klientom dodatkowych wartości, prowadzących do poprawy osiąganego zysku, poprzez kontrolę kształtowania się cen bankowych.

Z powodu coraz większej kompleksowości europejskich, polskich ustaw i rozporządzeń których należy przestrzegać, wśród zainteresowanych przedsiębiorców wzrasta zapotrzebowanie na ugruntowane i szczegółowe informacje.

Emissionshändler.com®, chcąc zrozumiale i zgodnie z praktyką informować zaiteresowanych przedsiębiorców, wysyła w nieregularnych odstępach czasu bezpłatne listy informacyjne zainteresowanym przedsiębiorcom w Niemczech tak jak nasze News-emisje w Polsce.

Przy większej ilości zadań Emissionshändler.com analizuje problematykę w niewiążącej rozmowie informacyjnej przeprowadzonej w siedzibie przedsiębiorstwa i w razie potrzeby przedstawia ofertę doradczą lub handlową.

Więcej informacji o Emissionshändler.com zobacz profil firmy.