Handel-Emisjami.pl  -  Seminaria CO2  -  16.06.-17.06.2011  


Handel emisjami CO2 w Polsce - 4. nieodpłatne seminarium, wspierane przez UE

Również w roku 2011 polscy przedsiębiorcy otrzymają od UE pierwszorzędną szansę, aby uzyskać zarówno kupieckie, jak i techniczne informacje związane z tematyką handlu emisjami.
Dokładnie przed rozpoczęciem letnich wakacji odbędzie się w Katowicach (Polska), częściowo dotowane seminarium, podczas kórego przedsiębiorcom zostaną przedstawione w języku polskim różne, aktualne tematy związane z europejskim handlem emisjami CO2.
Seminarium to jest dla operatorów małych instalacji oraz dla klientów Emissionshändler.com® bezpłatne (dalsze szczegóły w dalszej części tekstu oraz w formularzu zgłoszeniowym), nocleg oraz koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
2- dniowe seminarium zorganizowane przez Emissionshändler.com® zawiera również, dla zainteresowanych uczestników, program wieczorny.

Cel oraz tematyka 2- dniowego seminarium

Seminarium ma na celu przekazanie pracownikom polskich instalacji podlegających obowiązkowemu handlowi emisjami informacji dotyczących trzeciego okresu rozliczeniowego 2013-2020, w szczególności dotyczących składania w lecie 2011 wniosków o przydział certyfikatów. W związku z tym, że obliczanie ilości przydziałów odbywać się będzie na podstawie benchmarkingu UE, przy czym dużą rolę odgrywać będzie wydajność techniczna instalacji, polskim operatorom przedstawione zostaną informacje, w jaki sposób jest ona obliczana oraz jakie ewentualne alternatywy są możliwe.

Miejsce seminarium i terminy

Seminarium odbywa się:
16.06.2011, 11.30 do 17.06.2011, 16.00

Angelo Hotel Katowice Centrum****
40-086 Katowice, ul. Sokolska 24


Przyjazd nastąpi w czwartek 16.06.2011 do godziny 12. Uczestnicy nie będący zainteresowani punktem 01 programu przyjeżdżają odpowiednio później.
Koszty parkingu na posesji hotelu oraz koszty noclegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. Pokój jednoosobowy w hotelu angelo kosztuje ca. 230- 350 zł, a inne hotele w pobliżu mogą być tańsze. Każdy z uczestników jest samodzielnie odpowiedzialny za nocleg.
Dotowani uczestnicy* nie ponoszą kosztów związanych z seminarium, przerwami „kawowymi“, obiadem, imprezą wieczorną łącznie z bufetem, muzyką oraz tańcem. Zarówno napoje podczas seminarium, napoje do posiłków, jak również napoje alkoholowe podczas wieczornej gali są bezpłatne. (*dotowani uczestnicy - dalsze szczegóły w warunkach uczestnictwa oraz w formularzu zgłoszeniowym)

Seminarium jest ograniczone liczbą 120 osób i jest skierowane do osób podejmujących decyzje handlowe w przedsiębiorstwie (Prezes, Viceprezes), kierownik księgowości (gł. księgowy) oraz do osób odpowiedzialnych za emisje CO2 w danym przedsiębiorstwie, które są zgłoszone w KASHUE.
Poprzez fakt wsparcia UE dla tego seminarium, zostały nałożone na nie bardzo ścisłe normy uczestnictwa, bliższe informacje w warunkach uczestnictwa.
Seminarium odbywa się w języku polskim i niemieckim, niemieckie części wykładów będą symultanicznie tłumaczone na język polski. Każdy z uczestników otrzyma po ukończonym seminarium certyfikat udziału, teczkę z dokumentami informacyjnymi w języku polskim, która może być wykorzystana we własnym przedsiębiorstwie. Rozpowrzechnianie i kopiowanie tych dokumentów jest zabronione.

Tematy wykładów

Warunki uczestnictwa dla dotowanych uczestników w 5 punktach

Uczestnicy, którzy spełniają wszystkie punkty 1-5 uczestniczą bezpłatnie
Osoby oraz przedsiębiorstwa, które spełniają warunki 1+2 oraz 4+5, ale nie spełniają warunku 3, ponieważ ich przydział roczny jest wyższy niż 5.000 t, jednak w roku 2011 przeprowadzili transakcję handlową z Emissionshändler.com®, będą przez Emissionshändler.com® dotowani i w związku z tym również nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty za udział w seminarium.
Osoby oraz przedsiębiorstwa, które spełniają warunki 1+2 oraz 4+5, ale nie spełniają warunku 3, oraz w latach 2010/2011 nie przeprowadzili transakcji handlowej z Emissionshändler.com®, nie będą dotowani i w związku z tym zobowiązani będą do dokonania zniżkowej lub pełnej opłaty.
Osoby oraz przedsiębiorstwa, które nie spełniają wymienionych wcześniej warunków 1+2 oraz 4+5, a pomimo tego chcą wziąć udział w seminarium, mogą wystąpić z wnioskiem zawierającym uzasadnienie. Osoby te po dokonaniu opłaty mogą ewentualnie zostać zakwalifikowane do udziału w seminarium. Emissionshändler.com® jako organizator decyduje w każdym przypadku z osobna, czy udział jest możliwy, czy też nie.

Zniżkowa opłata za udział w seminarium wynosi 390 zł. za osobę i jest obowiązująca dla wszystkich przedsiębiorstw, które spełniają warunki 1+2+4+5, po pisemnym wyrażeniu zgody przez Emissionshändler.com®.
Pełna opłata za udział w seminarium wynosi 5.800 zł. za osobę i może zostać wniesiona przez każdą osobę, która spełniać musi conajmniej punkty 1+4 warunków uczestnictwa.

Szczegóły zaproszenia, formularz zameldowania i agenda

Tutaj do pobrania zaproszenie na 4. dofinansowane przez UE seminarium "Handel emisjami CO2 w Polsce" - w formie pdf  -  Zaproszenie w j. niemieckim - w formie pdf

Tutaj do pobrania szczegółowa agenda/program seminarium "handel emisjami CO2 w Polsce" w j. polskim jako pdf  -  Tutaj do pobrania szczegółowa agenda/program seminarium "handel emisjami CO2 w Polsce" w j. niemieckim jako pdf

Wszystkie 111 Foto z Seminarium 16.06.-17.06.2011 znajdziecie panstwo:

41 Fotografie z pierwszego dnia

20 Fotografie z drugiego dnia

64 Fotografie z kolacji