Handel-Emisjami.pl  -  Kim jesteśmy?  -  Co nas wyróżnia  


Jak my pracujemy - Co nas wyróżnia

Emissionshändler.com® w swoim sposobie pracy odróżnia się w wielu punktach od konkurencji w strefie doradztwa i handlu.
Naszym zdaniem doradztwo w zakresie właściwego handlu CO2 ( kupno, sprzedaż, transakcje Spot oraz Forward) oferuje potencjał gospodarczy, który przez wielu prowadzących instalacje jest dramatycznie niedoceniany.
W przypadku, kiedy operator przeprowadza transakcje przez bank lub handlowca, musi on sobie zdawać sprawę z tego, że ani bank, ani handlowiec nie mają żadnego interesu w tym, aby udzielać doradztwa na temat:


Jako niezależny doradca Emissionshändler.com® przeciwnie (jeśli on jednocześnie sam jest handlowcem a także ma dostęp do większości giełd CO2 i miejsc handlowych) oferuje swoim klientom więcej dodatkowych korzyści.

Poprzez doradztwo odnośnie w/w punktów 1-6 dla klient może osiągnąć więcej korzyści, których wartość wielokrotnie przekracza ewentualne koszty dodatkowe. W naszym przypadku w większości sytuacji, koszty doradztwa zawarte są w opłatach handlowych.