Handel-Emisjami.pl  -  Kim jesteśmy?  -  Nasze usługi  


Świadczenia w zakresie obowiązkowego handlu emisjami

Firmom, które podlegają obowiązkowemu handlowi emisjami, takim jak: elektrownie, elektrociepłownie, jak również  firmom działającym w przemyśle szklarskim, papierniczym, ceramicznym oraz cementowniom, oferujemy usługi w zakresie doradztwa oraz handlu emisjami:


Emissionshändler.com jest do Państwa dyspozycji, aby w uzgodnionym terminie przeprowadzić jednodniową, bezpłatną rozmowę doradczą w zakresie naszych w/w usług. Rozmowa ta może być przeprowadzona w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim lub polskim.