Handel-Emisjami.pl  -  Usługi handlowe CO2   -  Handel certyfikatami CO2  


Handel certyfikatami emisyjnymi CO2

Handel europejskimi certyfikatami emisyjnymi od pierwszego okresu rozliczeniowego 2005-2007 oraz drugiego okresu rozliczeniowego 2008-2012 dotyczy różnych certyfikatów (EUA, aEUA, CER, ERU).
 
EUA to prawa do emisji, które są przydzielane krajom członkowskim Unii Europejskiej podlegającym temu prawu przedsiębiorstwom (prowadzącym instalacje). Rozróżnia się tutaj, w zależności od okresu rozliczeniowego, EUA1 dla okresu 2005-2007 oraz EUA2 dla okresu 2008-2012 i EUA3 dla okresu 2013-2020. Handel dotyczący wszystkich rodzajów certyfikatów odbywa się niezależnie od siebie, jako że żadna z kategorii nie może ulegać zamianie na drugą i nie mogą być one między sobą rozliczane. Certyfikaty EUA 1 straciły ważność z dniem 30.04.2008, jeśli do tego czasu nie zostały zużyte lub zwrócone do państwa członkowskiego.

EUA w przeciwieństwie do innych certyfikatów, są jedynymi przyznawanymi przez państwo prawami do emisji CO2, przy pomocy których prowadzący instalacje mogą wypełnić swój prawny obowiązek kontrolowanego handlu emisjami. Najczęściej używanymi w handlu dwustronnym certyfikatami CO2 są certyfikaty EUA i CER, rzadziej ERU.

Z racji tego, że Emissionshändler.com zajmuje się głównie handlem fizycznym  (zakup lub sprzedaż) produktami takimi jak EUA, CER i ERU, które mogą być natychmiast dostarczone, nie przewiduje on możliwości przeprowadzania terminowego handlu certyfikatami, takiego jak Future lub Forward.