Handel-Emisjami.pl  -  Usługi handlowe CO2   -  Zakup Spot  


Zakup certyfikatów EUA, aEUA i CER Emissionshändler.com w fizycznym handlu dwustronnym

Przy zleceniu zakupu wstępna suma transakcji w Euro musi być przekazana na konto bankowe Emissionshändler.com®. Wstępna kwota transakcji naliczana jest jako iloczyn ilości przewidywanych do zakupienia certyfikatów oraz maksymalnej ceny, którą zleceniodawca ustalił w formularzu transakcji.

Z racji tego, że kupno certyfikatów oraz doradztwo dla zleceniodawcy następuje w wyniku działania Emissionshändler.com® na własny rachunek i własne ryzyko, Emissionshändler.com® jest jedynym partnerem zleceniodawcy.
Stąd też dwustronna umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy zleceniodawcą, a Emissionshändler.com® jako zleceniobiorcą.

Transfer pieniężny na terenie Europy w Euro musi być przekazywany bankowym systemem SEPA, w przeciwnym wypadku powstają koszty przelewu po stronie winnego którymi zostanie obciążony.
W celu zlecenia transakcji należy przesłać faksem do Emissionshändler.com®  na nr 0049 30 39 88 721 29 wypełniony i podpisany formularz transakcji. Poprzez telefon lub mail wpłynięcie zlecenia zostanie potwierdzone. Natychmiast po wpłynięciu kwoty na konto firmowe Emissionshändler.com®  zostanie rozpoczęty proces zakupu.