Handel-Emisjami.pl  -  Usługi handlowe CO2   -  Sprzedaż Spot  


Sprzedaż certyfikatów EUA, aEUA i CER Emissionshändler.com w fizycznym handlu dwustronnym

Z racji tego, że sprzedaż certyfikatów oraz doradztwo dla zleceniodawcy następuje w wyniku działania Emissionshändler.com® na własny rachunek, Emissionshändler.com® jest jedynym partnerem zleceniodawcy. Stąd też dwustronna umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy zleceniodawcą, a Emissionshändler.com® jako zleceniobiorcą. 

Transfer pieniężny na terenie Europy, gdy odbiorca nie jest w systemie SEPA, kosztuje go dodatkowo i trwa dłużej.

W celu zlecenia transakcji należy przesłać faksem do Emissionshändler.com®  wypełniony i podpisany formularz transakcji. Po wpłynięciu faksu nastąpi jego podpisanie i zwrot jako potwierdzenie. Bezpośrednio po wpłynięciu certyfikatów do Emissionshändler.com® może zostać zapoczątkowany proces sprzedaży.