Handel-Emisjami.pl  -  Kim jesteśmy?  -  Profil firmy  


Profil firm grupy GEMB mbH

GEMB mbH, Spółka holdingowa w skład której wchodzi Emissionshändler.com, Climate Company i Umwelt-Plakette, aktywna we wszystkich obszarach klimatu i środowiska.

Emissionshändler.com www.emissionshaendler.com i www.handel-emisjami.pl jest aktywny w obowiązkowym handlu emisjami i prowadzi handel na różnych giełdach europejskich poprzez maklerów.

Climate Company:
www.climate-company.com kupuje i kompensuje uprawnienia CO2 dla osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy nie są objeci ustawą o obowiązkowym handlu emisjami

Green-Zones:
Green Zones na swoich portalach www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de www.crit-air.fr, www.blaue-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at, www.lez-belgium.be i www.ecosticker.dk udziela informacji na temat środowiska, drobnego  pyłu i związanymi z tym coraz w większej ilości ograniczeniami ruchu w krajach europejskich wynikających z tworzenia stref ekologicznych.

Emissionshändler.com: